H5C3J 学习笔记 part7 AreaDivider KineticJS

今天的部分,只在完成同类分区计算的功能,核心计算办法如下:

 var countTimeIndex = 0; 
 function countDiffArea() 
 { 
  var result = 0; 
  for(var i = 0;i < 10; i++) 
  { 
   for(var j = 0; j < 8;j++) 
   { 
    var rect = getObjOnStageByIndex(i,j); 
    if(findSameAround(i,j,rect.attrs.countryType,0)) 
    { 
     result += 1; 
     countTimeIndex += 1; 
    } 
   } 
  } 
  changeAreaCount(); 
  return result; 
 } 
 function findSameAround(i,j,type,num) 
 { 
  var rect = getObjOnStageByIndex(i,j); 
  var currentType = rect.attrs.countryType; 
  if(rect.attrs.visited) 
  { 
   return 0; 
  } 
  if(currentType != type) 
  { 
   return 0; 
  }else 
  { 
   num += 1; 
   rect.attrs.visited = true; 
   setTimeout(function(){ 
    standUpMyRect(i,j); 
    layer.draw(); 
   },countTimeIndex*500); 
  } 
  if(i+1 < 10) 
  { 
   findSameAround(i+1,j,type,num); 
  } 
  if(i-1 >= 0) 
  { 
   findSameAround(i-1,j,type,num); 
  } 
  if(j+1 < 8) 
  { 
   findSameAround(i,j+1,type,num); 
  } 
  if(j-1 >= 0) 
  { 
   findSameAround(i,j-1,type,num); 
  } 
  return num; 
 } 
[![](http://tiger-a-s-s.tobybai.cn/%2525E5%2525B1%25258F%2525E5%2525B9%252595%2525E5%2525BF%2525AB%2525E7%252585%2525A7%2525202013-09-29%252520%2525E4%2525B8%25258B%2525E5%25258D%2525884.22.17.png)](http://tiger-a-s-s.tobybai.cn/%2525E5%2525B1%25258F%2525E5%2525B9%252595%2525E5%2525BF%2525AB%2525E7%252585%2525A7%2525202013-09-29%252520%2525E4%2525B8%25258B%2525E5%25258D%2525884.22.17.png)
完成的例子在此,[Demo](http://hector.ziki.me/kinetic/areadivider/AreaDivider.html)